คาลาคีน (Calakeane)

คาลาคีน (Calakeane)

ชื่อสามัญ : ออกซาไดอะซอน (oxadiazon 25% W/V EC)

คุณสมบัติ :

  • สารกำจัดวัชพืชก่อนงอก (Pre-emergence) ใช้คุมวัชพืชทั้งใบแคบ ใบกว้าง และตระกูลกก

อัตราและวิธีการใช้ :

  • ในพืชผัก เช่น คะน้า : ใช้อัตรา 300-400 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนหว่านเมล็ดคะน้า 5-7 วัน ขณะดินมีความชื้น
  • พริก : ใช้อัตรา 480-640 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินก่อนย้ายกล้า 3 วัน ขณะดินมีความชื้น
  • ข้าว (นาหว่านข้าวแห้ง/ข้าวไร่) : ใช้อัตรา 320 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นได้ทันทีหลังหว่านหรือหยอดเมล็ด และคราดกลบ โดยไม่ต้องรอฝน
  • ถั่วเหลือง/ถั่วเขียว : ใช้อัตรา 300-600 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินทันทีหลังปลูก ก่อนถั่วเหลืองและวัชพืชงอก ขณะดินมีความชื้น
  • หอมหัวใหญ่/กระเทียม : ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตรต่อไร่ พ่นคลุมดินทันทีก่อนหรือหลังปลูก พ่นขณะดินมีความชื้น และระวังละอองสารปลิวไปสัมผัสพืชข้างเคียง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart