สดใส 999 (Sodsai 999)

สดใส 999 (Sodsai 999)

ชื่อสามัญ : กรดฮิวมิค + กรดฟูลวิค (humic acid + fulvic acid)

คุณสมบัติ :

 • ปรับสภาพดินให้ร่วนซุย
 • ลดกรดในดิน
 • ช่วยให้พืชเก็บปุ๋ยที่ตกค้างในดินไปใช้ได้เต็มที่
 • ช่วยให้ระบบรากแข็งแรง
 • พืชโตไว ออกดอก ติดผลดี

อัตราและวิธีการใช้ :

 • ให้ทางดิน
  • ข้าว* พืชไร่ พืชผัก : ใช้อัตรา 500-1,000 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสมน้ำฉีดพ่นหรือราดดิน ก่อนหว่านเมล็ดพืช ฤดูละ 1 ครั้ง *ข้าว สามารถผสมสารกำจัดวัชพืชคุมเลนได้
 • ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด มะม่วง ชมพู่ องุ่น ลิ้นจี่ ลำไย : ใช้อัตรา 100-150 มิลลิลิตรต่อต้น ผสมน้ำรดโคนต้นบริเวณแนวทรงพุ่ม ปีละ 2 ครั้ง
  • ครั้งแรก หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต
  • ครั้งที่ 2 หลังจากใช้ครั้งแรก 6 เดือน
 • สวนยกร่อง เช่น ส้ม มะนาว ชมพู่ ฝรั่ง องุ่น : ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตรต่อไร่ ผสมน้ำฉีดพ่นหรือราดดิน
 • ฉีดพ่นทางใบ
  • ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล และไม้ดอกไม้ประดับ : ใช้อัตรา 30-40 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นทุกๆ 7 วัน และสามารถผสมสารกำจัดแมลงได้
 • แช่เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์
  • เมล็ดพันธุ์ข้าว : ใช้อัตรา 200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตรต่อเมล็ดพันธุ์ 25 กิโลกรัม แช่นาน 30 นาที
  • ท่อนพันธุ์อ้อย และมันสำปะหลัง : ใช้อัตรา 20-30 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร แช่นาน 30 นาที

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart